Skip to Main Content
UCL Biblioteket

Brug Biblioteket: Lån og aflevering

Låneregler

Hvem kan bruge UCL Biblioteket? 
Alle studerende, kursister og ansatte ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan bruge UCL Biblioteket. Eksterne brugere er velkomne på biblioteksafdelingerne i Jelling og Odense samt på Vestre Engvej i Vejle. Se også UCL Bibliotekets servicedeklaration. 

Oprettelse som låner
Studerende og ansatte bliver automatisk oprettet som låner på UCL Biblioteket. Eksterne brugere, kursister, studerende på enkeltmoduler osv. oprettes som låner ved personlig henvendelse og mod forevisning af sundhedskort og oplysning om gyldig e-mail adresse og/eller mobilnummer. 

Lånernummer: cpr-nummer
Pinkode: De sidste fire cifre i cpr-nummer

Lån og aflevering
Du kan låne og aflevere bøger og tidsskrifter i alle biblioteksafdelinger.
AV-udstyr, knoglekasser osv. låner og afleverer du i den afdeling, hvor de hører hjemme.

Fornyelser
Du kan forny dine lånte materialer, hvis de ikke er reserveret til en anden låner. Fornyelser foretages på bibliotek.ucl.dk, på udlånsautomaterne eller ved personlig henvendelse.

Fornyelser kan foretages indtil 1 år fra den oprindelige udlånsdato (for eksterne lånere er begrænsningen 6 måneder). Herefter skal materialet afleveres. 

Hvor lang tid kan du låne?

 • Bøger: 30 dage
 • 1 dags-lån: 1 dag. Skal afleveres næste hverdag inden campus lukketid  (Kan ikke fornyes eller reserveres)
 • Tidsskrifter: 30 dage

Lånetiden for alle materialer finder du i biblioteksbasen og på din lånerstatus

Begrænsninger 

 • Max 200 aktive udlån (100 for eksterne lånere) 
 • Max 100 fjernlån (10 for eksterne lånere)
 • Max 75 aktive reserveringer

 

Opdateret september 2023

Servicemeddelelser fra biblioteket
Husk at det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres og at du altid se dine lån ved at logge ind på bibliotek.ucl.dk. Det er også vigtigt at du sørger for at opdatere dine kontaktoplysninger.

Har vi den korrekte kontaktinformation sender vi følgende beskeder: 

 • Reserveringer: Du får besked pr. sms og/eller e-mail om, at reserverede materialer kan afhentes. Husk at hente dine reserveringer eller give besked om, at du ikke skal bruge dem, så bøgerne kan komme den næste låner til gavn.
   
 • Påmindelse om aflevering: Inden afleveringsfristen, sender vi en påmindelse til dig pr. sms og/eller mail om snarlig aflevering. 
 • Hjemkaldelse:7 dage efter overskridelsen af lånetiden sender vi dig en hjemkaldelse med påmindelse om, at hvis lånet ikke afleveres eller fornys tilskrives der gebyr. 
 • Påmindelse om erstatning: Efter 35 dage bliver der sendt besked om at lånet snart bliver til en erstatningssag.
 • Erstatning: Når lånetiden er overskredet med 45 dage, sender vi krav om erstatning af materialet samt administrationsgebyr.

Opdateret september 2023 

Gebyr ved for sen aflevering eller for sen fornyelse
Husk at det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår dine lån skal afleveres og at du altid se dine lån ved at logge ind på bibliotek.ucl.dk.
Se hvilke servicemeddelelser vi sender i fanen "Beskeder på sms og mail".

Hjemkaldelse: 7 dage efter overskridelsen af lånetiden sender vi dig en hjemkaldelse med påmindelse om, at hvis lånet ikke afleveres eller fornys tilskrives der gebyr. Gebyr tilskrives pr. lånt materiale.

1. gebyr Afleveringsfristen er overskredet med 11 dage: 10 kr. pr. lånt materiale

2. gebyr Afleveringsfristen er overskredet med 19 dage: i alt 25 kr. pr. lånt materiale

Erstatning: Når lånetiden er overskredet med 48 dage, sender vi krav om erstatning af materialet samt administrationsgebyr på 50 kr. pr. lånt materiale

Vær opmærksom på:

 • Hvis materialerne ikke afleveres eller erstatning ikke betales, bliver du udelukket fra at kunne låne.
 • Gebyrer betales pr. bog. Du skal betale gebyrerne, selv om du afleverer materialerne.
 • Hvis du hverken afleverer eller erstatter lånt materiale, vil sagen kunne overgå til retslig inddrivelse (SKAT).
 • Skylder du 200 kr. eller derover, er du udelukket fra at reservere, låne eller forny materialer.

Betaling
Gebyrer betales med MobilePay ved personligt fremmøde. 

Det er også muligt at betale gebyrer og regninger ved bankoverførsel til: reg.nr.: 0216 og kontonr.: 4069078060.
Husk at skrive dit navn og din fødselsdato i tekstfeltet, så vi er sikre på, hvem der har betalt.

 

 

Opdateret september 2023

Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal det erstattes. Henvend dig gerne til bibliotekets personale. 

Hvis du på et senere tidspunkt finder det erstattede materiale, er dette nu din ejendom. 

Betaling
Gebyrer betales med MobilePay ved personligt fremmøde. 

Det er også muligt at betale gebyrer og regninger ved bankoverførsel til: reg.nr.: 0216 og kontonr.: 4069078060.
Husk at skrive dit navn og din fødselsdato i tekstfeltet, så vi er sikre på, hvem der har betalt.

 

 

Opdateret september 2023