Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Opgaveskrivning: Skriv opgave

Systematikken

Formål - Hvad vil du egentlig vide?
Stil skarpt og forsøg at holde fokus på et afgrænset område. 

 • Emnet: Hvad går det ud på?
 • Personer og grupper: Hvem er med i det?
 • Kontekst: I hvilken sammenhæng/hvor finder det sted?
 • Situation: Er der en konkret situation?

Gode søgeord - hvad hedder det?
Brug de rette faglige begreber når du søger. "Oversæt" hverdagssprog og begreber fra praksis til fagtermer.

Oversæt søgeord til engelsk - hvad hedder det på engelsk?
Måske skal du også søge på engelsk. Begynd med Ordbogen.com og IATE. Afprøv evt. dine engelske søgeord i fx Google Scholar. Giver resultaterne mening i forhold til dit emne?

Søg flere forskellige steder
Og ad flere omgange.

bibliotek.ucl.dk
Begynd på altid på UCL Bibliotekets hjemmeside. Her søger du i alle UCL Bibliotekets fysiske bøger, tidsskrifter og elektroniske ressourcer på en gang.

Google Scholar
Prøv også Googles bud på litteratursøgning til din opgave.
På Google Scholar kan du søge videnskabelig litteratur - på Google-måden. 

Skriver du bacheloropgave?
Studerende som skriver afsluttende opgaver kan benytte "Book-1-bibliotekar". Her får du hjælp til informationssøgning, tilpasset dit emne eller problemstilling. Du kan få vejledning til følgende:

 • at opbygge en søgestrategi
 • at vælge relevante databaser
 • at søge i konkrete databaser

Vælger, vælger ikke
Læs ikke det hele. Se på titler, beskrivelser og indholdsfortegnelser. Er teksten relevant for din opgave? Hold fokus.  

Vurder det faglige niveau i teksten
Har teksten har det rette faglige niveau til netop din opgave?

Brug fx denne lille tjekliste:

Tekstens afsender
 • Hvem udgiver teksten?
 • Hvilken faglighed har forfatteren?
 • Hvordan ser teksten ud? (citater, referencer, referencelister)
Hvordan er teksten bygget op?
 • Metodeafsnit?
 • Analyse?
 • Diskussion?

Husk referencerne
Når du bruger andres viden i din opgave skal der være referencer. Referencer er både til belæg og genfinding. 

 • Dokumentation (hvem er klog?)
  Hvem siger hvad? 
 • Argumentation (fordi at...)
  Belæg for påstande
 • Genfinding (hvor er...?)
  Gør det nemt for din læser at finde din kilde

Reglerne for referencer hedder en referencestandard. Se hvilken referencestandard du skal bruge i Formelle krav. Her finder du regler og eksempler.

Kender du typen?
Det sværeste ved at lave korrekte referencer er identificere kildens type. Er det en tidsskriftartikel? Eller en netpublikation? Eller måske en hjemmeside? Brug eksempelsamlingen i Formelle krav til at finde din type. 

Vil du bruge et referencehåndteringsværktøj? 
Biblioteket anbefaler Zotero 

Hjælp til referencer