Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Fysioterapeut: BACHELOR

Endelig 7. semester....

 

Her får du et par praktiske tips, som du måske kan bruge, når du skal skrive din afsluttende BAopgave

Skriver du bacheloropgave?

Book-en-bibliotekar er et tilbud til bacheloropgaven. Det er en hjælp til litteratursøgning, og derfor kræver det også at I klæder mig på til at hjælpe jer bedst muligt. Det gør I bl.a. ved at udfylde skabelonen til litteratursøgning, for derved viser I, hvad I allerede har søgt på og hvor I har søgt henne. Vejledningen kan foregå både fysisk og online. 

Book vejledning her

UC Viden og UC Viden Studenterprojekter

Registrér dit studenterprojekt

 

Din afsluttende akademi-, bachelor- eller diplomopgave skal registreres i UC Viden Studenterprojektportal, en videndelingsdatabase der indeholder studenterprojekter for alle professionshøjskoler i Danmark.

Dette foregår via Wiseflow, hvor du vil finde et link, der fører dig videre til registrering i Studenterprojektportalen.

Du skal registrere dit projekt og uploade projektet i en pdf.-fil.

Yderlige oplysninger om registreringen finder du i afleveringsrummet på ItsLearning.

 

Hvem kan se mit projekt 
Når du registrerer dit projekt i UC Viden, skal du vælge om dit projekt må blive vist på UC Viden Studenterprojektportalen.
Markerer du ”Ikke fortrolig” giver du tilladelse til, at din opgave kan ses på Studenterportalen. Det er kun beståede projekter der vises på portalen. 

Mit projekt er fortroligt   
Er dit projekt eller dele heraf omfattet af fortrolighed, skal du markere i skemaet, at det er fortroligt. Derved vil registreringen af projektet kun være tilgængelig for et begrænset antal medarbejdere i studieadministrationen og på biblioteket.

OBS - husk at slette eventuelt cpr.nr. fra projektet, inden du uploader det!

Ophavsret
Du beholder ophavsretten til dit projekt, selvom du uploader det til UC Viden. Du bevarer altså retten til – til enhver tid – at sælge, trykke eller på anden måde distribuere projektet.

OBS: et forlag eller en virksomhed kan dog afvise at trykke eller producere projektet, hvis det allerede er gjort tilgængeligt.

Vær opmærksom på, at dit projekt kan downloades fra internettet til privat brug, hvis du vælger at gøre dit projekt frit tilgængeligt. Brugeren af dit projekt skal altid referere til dig som forfatter. 
Du har selv ansvaret for at tjekke, om du har copyright til alle billeder, grafer og andet materiale i projektet. Hvis du er i tvivl, skal du gøre dit projekt  ”Fortroligt”.

 

Vejledning
Video guide der vejleder dig i hvordan du skal uploade dit studenterprojekt(link is external)

Vejledning UC VIDEN studenterprojekter ajourført november 2021
 

Registrer dit afgangsprojekt (Dette link skal kun bruges hvis du ikke har fået registreret i Studenterprojektportalen i forbindelse med din aflevering i WiseFlow.)  
Klik her for at registrere dit afgangsprojekt

 

 

Har du spørgsmål?

så henvend dig til din lokale bibliotekar eller

UCL Bibliotekets superbrugere i UC Viden

CAT-bank

lav en Cat-bank-knap

https://www.ucviden.dk/da/organisations/cat-bank-kursus-i-critically-appraised-topic/publications/