Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

International handel og markedsføring: Opgaveskrivning

Når du skriver opgave...

Så er det vigtigt, at du har styr på de grundlæggende elementer: Formalia, kilder og referencer.

Her finder du hjælp og vejledninger.

Indhold og Referencer

Tools

Informationssøgning - det hurtige overblik

Hvad leder du helt præcist efter?

Fokuser på din problemformulering og skriv ned hvad du har brug for, fx.:

 • Emne: område, tema, vinkel
 • Type: bøger, artikler, virksomheder, statistik, trends, forskning, jura
 • Metode: kvalitative/kvantitative, teorier, dataindsamling, interviews

Når du har dannet dig et overblik, så overvej om der er synonymer eller alternative emneord, du kan søge på. Vær så præcis som mulig!

Hvor finder du den information, du har brug for?

Tænk på den type information, du leder efter og søg det rigtige sted, fx.:

 • Bøger: biblioteksdatabaser
 • Artikler: databaser, online
 • Virksomhedsoplysninger: databaser, online, interne dokumenter
 • Statistik: offentlig, ekstern/intern, brancheforening
 • Trends: nyhedsmedier, debatforum, online
 • Forskning: akademiske databaser, Google Scholar, offentlige myndigheder
 • Jura: Retsinformation, love og bekendtgørelser

Når du har et overblik over hvor du skal søge, får du mere relevante søgeresultater.

Husk at tjekke de databaser, du har til rådighed som studerende hos UCL.

Hvordan søger du i databaser?

Der findes søgeteknikker, der kan gøre din søgning mere målrettet:

 • Filtre: begrænser dit søgeresultat med fx. sprog, årstal, område
 • Trunkering: sæt * efter et ord og du søger på alle endelser som fx. ental/flertal og sammensatte ord
 • Frasesøgning: sæt citationstegn "før og efter" to eller flere ord. Det giver hits, hvor ordene skal stå i den skrevne rækkefølge
 • Boolske operatorer: AND OR NOT kan du bruge mellem dine emneord, når du skal søge efter flere emner samtidig
  • AND: begrænser dit søgeresultat fordi alle ordene skal fremgå af hvert enkelt hit
  • OR: udvider dit søgeresultat fordi ét af ordene er nok for at få hits
  • NOT: udelukker ordet, der følger, så du ikke får hits med det ord

Hvis du har brug for hjælp til søgning i en specifik database, er du altid velkommen til at spørge på biblioteket.

*AND OR NOT som på dansk er OG ELLER IKKE kan ofte bruges i danske databaser.

Når du har resultatet af din søgning, skal du foretage en vurdering af de enkelte hits.

Det er her din faglighed og kildekritiske tænkning er vigtig. Spørg dig selv:

 • Er det relevant og kan det bruges til mit formål?
 • Opfylder det mit behov for svar?
 • Hvem er afsenderen og hvad er baggrunden?
 • Passer niveauet til en akademisk opgave?

Hvis du ikke har fundet det, du har brug for, så gennemgå de enkelte trin igen:

 • Hvad: juster dine emneord
 • Hvor: find andre databaser
 • Hvordan: prøv andre søgeteknikker
 • Vurder: se på de nye resultater

Hvis du har fundet det, du har brug for, kan du glad gå videre med din opgave!

Referenceprogram