Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Serviceøkonom: Opgaveskrivning

Når du skriver opgave...

Så er det vigtigt, at du har styr på de grundlæggende elementer.
Her finder du hjælp og vejledninger til informationssøgning, referencehåndtering, GDPR og UC Viden i Wiseflow.

Indhold & Referencer

OBS: Boulevarden og Seebladsgade har forskellige formalia - vælg den adresse, du studerer på.

Informationssøgning - det hurtige overblik

Hvad leder du helt præcist efter?

Fokuser på din problemformulering og skriv ned hvad du har brug for, fx.:

 • Emne: område, tema, vinkel
 • Type: bøger, artikler, virksomheder, statistik, trends, forskning, jura
 • Metode: kvalitative/kvantitative, teorier, dataindsamling, interviews

Når du har dannet dig et overblik, så overvej om der er synonymer eller alternative emneord, du kan søge på. Vær så præcis som mulig!

Hvor finder du den information, du har brug for?

Tænk på den type information, du leder efter og søg det rigtige sted, fx.:

 • Bøger: biblioteksdatabaser
 • Artikler: databaser, online
 • Virksomhedsoplysninger: databaser, online, interne dokumenter
 • Statistik: offentlig, ekstern/intern, brancheforening
 • Trends: nyhedsmedier, debatforum, online
 • Forskning: akademiske databaser, Google Scholar, offentlige myndigheder
 • Jura: Retsinformation, love og bekendtgørelser

Når du har et overblik over hvor du skal søge, får du mere relevante søgeresultater.

Husk at tjekke de databaser, du har til rådighed som studerende hos UCL.

Hvordan søger du i databaser?

Der findes søgeteknikker, der kan gøre din søgning mere målrettet:

 • Filtre: begrænser dit søgeresultat med fx. sprog, årstal, område
 • Trunkering: sæt * efter et ord og du søger på alle endelser som fx. ental/flertal og sammensatte ord
 • Frasesøgning: sæt citationstegn "før og efter" to eller flere ord. Det giver hits, hvor ordene skal stå i den skrevne rækkefølge
 • Boolske operatorer: AND OR NOT kan du bruge mellem dine emneord, når du skal søge efter flere emner samtidig
  • AND: begrænser dit søgeresultat fordi alle ordene skal fremgå af hvert enkelt hit
  • OR: udvider dit søgeresultat fordi ét af ordene er nok for at få hits
  • NOT: udelukker ordet, der følger, så du ikke får hits med det ord

Hvis du har brug for hjælp til søgning i en specifik database, er du altid velkommen til at spørge på biblioteket.

*AND OR NOT som på dansk er OG ELLER IKKE kan ofte bruges i danske databaser.

Når du har resultatet af din søgning, skal du foretage en vurdering af de enkelte hits.

Det er her din faglighed og kildekritiske tænkning er vigtig. Spørg dig selv:

 • Er det relevant og kan det bruges til mit formål?
 • Opfylder det mit behov for svar?
 • Hvem er afsenderen og hvad er baggrunden?
 • Passer niveauet til en akademisk opgave?

Hvis du ikke har fundet det, du har brug for, så gennemgå de enkelte trin igen:

 • Hvad: juster dine emneord
 • Hvor: find andre databaser
 • Hvordan: prøv andre søgeteknikker
 • Vurder: se på de nye resultater

Hvis du har fundet det, du har brug for, kan du glad gå videre med din opgave!

Plagiat

At snyde med indholdet i din opgave kan have seriøse konsekvenser.

Læs om eksamenssnyd på mitUCL:
Studievejledning/eksamenssnyd

Få råd og vejledning om plagiat:
Stop plagiat nu

GDPR

Indsamling af empiri til din opgave kræver sandsynligvis, at du skal behandle persondata og derfor indhente samtykkeerklæring.
Find vejledninger om behandling af persondata og samtykkeerklæring på UCLs Serviceportal.

GDPR for UCL studerende
*Kræver WAYF login

Tools

UC Viden - Wiseflow - din afsluttende opgave

Hvorfor betyder UC Viden noget for mig?

Din afsluttende akademi-, bachelor- eller diplomopgave skal registreres i UC Viden Studenterportal, da den er en del af UCLs officielle videnregnskab som indberettes til staten.
Du registrerer din afsluttende opgave i Wiseflow, hvor du finder et link, der fører dig til registrering i Studenterportalen.
Du skal registrere og uploade din opgave i en PDF fil.

Vejledning
Videoguide til upload af din opgave i UC Viden Studenterportal
Vejledning til registrering i UC Viden Studenterportal (vejledning ligger også i Wiseflow)

Hvem kan se min opgave?
Når du registrerer din opgave i UC Viden, skal du vælge om den må blive vist på UC Viden Studenterportalen.
Markerer du ”Ikke fortrolig” giver du tilladelse til, at din opgave kan ses på UC Viden Studenterportalen. Det er kun beståede projekter, der vises på portalen. 

Min opgave er fortroligt   
Er din opgave eller dele heraf omfattet af fortrolighed, skal du markere i skemaet, at den er fortroligt. Derved vil registreringen af opgaven kun være tilgængelig for et begrænset antal medarbejdere i UCL.

OBS! husk at slette eventuelt cpr.nr. fra opgaven, inden du uploader den!

Ophavsret
Du beholder ophavsretten til din opgave, selvom du uploader den til UC Viden Studenterportal. Du bevarer altså retten til – til enhver tid – at sælge, trykke eller på anden måde distribuere opgaven.

NB! et forlag eller en virksomhed kan dog afvise at trykke eller producere opgaven, hvis den allerede er gjort tilgængeligt.

Vær opmærksom på, at din opgave kan downloades fra internettet til privat brug, hvis du vælger at gøre den frit tilgængeligt. Brugeren af din opgave skal altid referere til dig som forfatter. 
OBS! du har selv ansvaret for at tjekke, om du har copyright til alle billeder, grafer og andet materiale i din opgave. Hvis du er i tvivl, skal du gøre dit projekt ”Fortroligt”.

Fik du ikke registreret din afsluttende opgave i UC Viden Studenterportal, da du afleverede i Wiseflow?
Klik her for at registrere og uploade din opgave

Har du spørgsmål?

Kontakt biblioteket eller bibliotekets superbrugere i UC Viden

 • Nini Jensby Nielsen, UCL Biblioteket Stationsvej, Jelling, njni1@ucl.dk
 • Birgitte Ehs, UCL Biblioteket Niels Bohrs Allé i Odense, bieh@ucl.dk
 • Simon Skjoldmose Hansen, UCL Biblioteket Seebladsgade, Odense, ssha2@ucl.dk