Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Pædagog: Find forskning

Fiduser til dine søgninger

Hvad er formålet med søgningen?
Hvad vil du egentlig vide? Under søgning er det let at komme til at dvæle ved biting, som ikke er relevante for den egentlige søgning. Så start med at stille skarpt og forsøg at holde fokus på et afgrænset område.

Søgespørgsmål
Hvad skal søgningen hjælpe med at svare på? Fx Problemformulering eller undersøgelsesspørgsmål.

Søgeord
Skriv de ord, som du vil søge på i en overskuelig rækkefølge. Nogle ord bruges som søgeord andre kan medvirke til at sortere i søgeresultatet fx søgningen handeler om børn - de titler der fremkommer om voksne kan sorteres fra.

Emnet

Personer og grupper

Kontekst

Situation

Find gode søgeord
Når du søger efter faglige tekster - her under forskning, er det nødvendigt at bruge faglige begreber. Start derfor med at oversætte hverdagsbegreber og begreber fra praksis til egentligt faglige begreber.

 

Oversæt søgeord til engelsk
Ofte er det nødvendigt at søge på engelsk når der skal findes forskning. Når du oversætter ord fra dansk til engelsk, er Google Translate et fint sted at starte. Nogle gange er det tilstrækkeligt, at identificere ord på engelsk.

 

Oversæt engelske ord til faglige begreber på engelsk
Ofte er det nødvendigt at kvalificere de engelske ord til at blive til engelske fagbegreber. Databasernes ordbøger, også kaldet tesaurus, er geniale til at finde de korrekte faglige ord. 

 

Hvor skal du søge?
Hvor du skal søge afhænger af dit emne og hvilke teksttyper du gerne vil finde. Der findes forskellige typer af databaser og det er en god idé at finde nogle der supplerer hinanden.

Databser

Biblioteksdatabaser: Indeholder bibliotekets fysiske bøger tidsskrifter mm. og elektroniske ressourcer som UCL stiller til rådighed bibliotek.ucl.dk

Tidsskriftsdatabaser: Indeholder artikler i tidsskrifter fra en bestemt leverandør

Biblioteket anbefaler: Idunn.no, Taylor & Francis og SAGE Journals

Emnedatabaser: Indeholder artikler, konferencebidrag, bøger mm. og dækker "alt" inden for et emne

Biblioteket anbefaler: ERIC og Academic Search Premier

Liste over alle databaser

Vælger, vælger ikke
Start med at skimme de fundne teksters titler og beskrivelser fx resumé/abstract for at finde ud af, om de er relevante. Er tekstens population den samme som din fx børn - ikke voksne? Stemmer interventionen eller fænomenet overens med dit? 

Hvilke kendetegn skal de fundne tekster have, for at du vælger at bruge dem? Skal den fx være publiceret i et videnskabeligt tidsskrift? Være på dansk? Eller helt ny? Disse kendetegn kaldes også inklusionskriterier.

Databaserne kan som regel hjælpe med grovsortering i forhold til udgivelsesår, teksttype (artikel, konferencebidrag), sprog og peer-review mm.

Er det forskning? Vurder det faglige niveau i teksten
Som pædagogstuderende skal du som regel bruge faglige tekster eller forskning. Det er derfor nødvendigt at kunne vurdere om det faglige niveau stemmer overens med hvad der kræves på dit studie. Denne lille tjekliste er et godt udgangspunkt.

Tekstens afsender
Hvem udgiver teksten?
Hvilken akademisk titel har forfatteren?
Hvordan ser teksten ud? (citater, referencer, referencelister)
 
Hvordan er teksten bygget op?

Er der et undersøgelsesspørgsmål?
Metodeafsnit?
Analyse?
Diskussion?
Konklusion?

Søgeskabelon: Fiduser til søgning

Genkend forskning - Lise

Du kan genkende forskningsartikler på, at de er struktureret med IMRaD. 

IMRaD står for Introduction, Method, Results and Discussion. Er de afsnit tilstede, har du sandsynligvis fundet en forskningsartikel. Se også efter abstract, aim/objective i introduktionen, opsummeringen af resultaterne i starten af diskussionen og referencer.

Peer review