Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Lærer: Søgeprocessen

Fiduser til søgning - ny version

Formål - Hvad vil du egentlig vide?
Stil skarpt og forsøg at holde fokus på et afgrænset område. 

Søgespørgsmål
Hvad skal søgningen hjælpe med at svare på?
Fx Problemformulering eller undersøgelsesspørgsmål.

Søgeord
Skriv de relevante ord en overskuelig rækkefølge. Nogle ord bruges som søgeord andre kan hjælpe med at sortere i søgeresultatet. 
Fx søgningen handler om børn: søg ikke på ordet "børn" men sorter hits fra som handler om voksne.

 1. Emnet Fx Kønsidentitet og religion
 2. Personer og grupper Fx børn
 3. Kontekst Fx Folkeskolen, udskoling
 4. Situation Fx undervisning i samfundsfag 

Find gode søgeord - hvad hedder det ellers?
Brug de rette faglige begreber når du søger. Start derfor med at "oversætte" hverdagsbegreber og begreber fra praksis til egentligt faglige begreber.
Fx undervisning = didaktik

Oversæt søgeord til engelsk - hvad hedder det på engelsk?
Søg også på engelsk når du skal findes forskning. Begynd med Ordbogen.com og EU's IATE Prøv også at teste dine engelske søgeord i Google Scholar. Giver søgeresultatet mening i forhold til dit emne? Er det de rigtige begreber?

Oversæt engelske ord til faglige begreber på engelsk - Tesaurus
Ofte er det nødvendigt at kvalificere de engelske ord til at blive til engelske fagbegreber. Databasernes ordbøger, også kaldet "Tesaurus" eller "Subject Terms", er geniale til at finde de korrekte faglige ord. 

Hvor skal du søge?
Det afhænger af dit emne og hvilke kilder du gerne vil finde. Der findes forskellige typer af databaser og det er en god idé at vælge flere forskellige databaser som kan supplere hinanden.

Biblioteksdatabaser 
bibliotek.ucl.dk UCL Bibliotekets søgebase
Bibliotek.dk Her søger du i alle danske offentlige biblioteker på en gang. 

Tidsskriftsdatabaser
Taylor & Francis Tidsskriftsdatabase med fokus på didaktik og pædagogik.
SAGE Journals Tidsskriftsdatabase bl.a. indeholder didaktik, pædagogik.

Emnedatabaser 
ERIC Education Resources Information Center
Academic Search Premier Indeholder didaktik og pædagogik

Andre steder
Google Scholar

Vælger, vælger ikke
Start med at skimme de fundne teksters titler og beskrivelser fx resumé/abstract for at finde ud af, om de er relevante. 
Hvilke kendetegn skal de fundne tekster have? Skal artiklen være publiceret i et videnskabeligt tidsskrift? Være på dansk? Eller helt ny?

Databaserne kan hjælpe med grovsortering i forhold til fx udgivelsesår, teksttype (artikel, konferencebidrag), sprog og peer-review mm.

 

Vurder det faglige niveau i teksten
Som lærerstuderende skal du bruge faglige tekster eller forskning. Vurder derfor altid om teksten har det rette faglige niveau til din opgave. 

Brug fx denne lille tjekliste:

Tekstens afsender
 • Hvem udgiver teksten?
 • Hvilken akademisk titel har forfatteren?
 • Hvordan ser teksten ud? (citater, referencer, referencelister)
Hvordan er teksten bygget op?
 • Er der et undersøgelsesspørgsmål?
 • Metodeafsnit?
 • Analyse?
 • Diskussion?
 • Konklusion?

Databaser til læreruddannelsen