Skip to Main Content
UCL Biblioteket

Opgaveskrivning

Det helt basale

Hvad er lovlig kopiering?
For at give dig en nem guide til kopieringsregler for studiebøger har vi udvalgt de regler fra ophavsretsloven, der dækker de situationer, vi forestiller os, du hyppigst kan komme i, når du studerer.

Lovligt - Det må du gerne:
Tage 1-2 trykte kopier af en trykt studiebog til dig selv/familie/venner.
Printe en digital bog, som du har købt, til dit personlige brug.

Ulovligt - Det må du ikke:
Dele dine digitale bøger eller indscannede bøger.
Anskaffe dig gratis digitale bøger fx på Facebook, via Messenger, på USB, via Dropbox eller lign. medmindre forlaget/forfatteren udtrykkeligt har tilladt gratis deling af den digitale bog.