Skip to Main Content
UCL Biblioteket

Opgaveskrivning

UC Viden Studenterportal

Studenterportalen
Søg og find inspiration i Studenterportalen, der indeholder afsluttende bacheloropgaver fra alle University Colleges i Danmark.

Afsluttende bachelorprojekter er tilgængelige 5 år tilbage. Det er kun muligt at få adgang til hele projektet, hvor de(n) studerende har valgt at selve opgaven må være synlig.

Som studerende skal du logge ind med UCL WAYF for at få adgang til alle synlige projekter.

Du skal som studerende registrere din afsluttende opgave i Studenterportalen
Studerendes afsluttende akademi-, bachelor- eller diplomopgave skal registreres i UC Viden Studenterportal. 

Dette skal foregå via afleveringsrummet i Wiseflow, der fører dig videre til registrering i Studenterprojektportalen.

Du skal registrere dit projekt og uploade projektet i en pdf-fil.

Yderlige oplysninger om registreringen finder du i afleveringsrummet på Wiseflow.

Hvem kan se mit projekt 
Når du registrerer dit projekt i UC Viden, skal du vælge, om dit projekt må blive vist på UC Viden Studenterprojektportalen.
Markerer du ”Ikke fortrolig” giver du tilladelse til, at din opgave kan ses på Studenterportalen. Det er kun beståede projekter der vises på portalen. 

Mit projekt er fortroligt   
Er dit projekt eller dele heraf omfattet af fortrolighed, skal du markere i skemaet, at det er fortroligt. Derved vil registreringen af projektet kun være tilgængelig for et begrænset antal medarbejdere i studieadministrationen og på biblioteket.

OBS - husk at slette eventuelt cpr.nr. fra projektet, inden du uploader det!

Ophavsret
Du beholder ophavsretten til dit projekt, selvom du uploader det til UC Viden. Du bevarer altså retten til – til enhver tid – at sælge, trykke eller på anden måde distribuere projektet.

OBS: et forlag eller en virksomhed kan dog afvise at trykke eller producere projektet, hvis det allerede er gjort tilgængeligt.

Vær opmærksom på, at dit projekt kan downloades fra internettet til privat brug, hvis du vælger at gøre dit projekt frit tilgængeligt. Brugeren af dit projekt skal altid referere til dig som forfatter. 
Du har selv ansvaret for at tjekke, om du har copyright til alle billeder, grafer og andet materiale i projektet. Hvis du er i tvivl, skal du gøre dit projekt  ”Fortroligt”.

Vejledning
Video guide der vejleder dig i hvordan du skal uploade dit studenterprojekt
Vejledning UC VIDEN studenterprojekter ajourført november 2021

Registrer dit afgangsprojekt (Dette link skal kun bruges hvis du ikke har fået registreret i Studenterprojektportalen i forbindelse med din aflevering i WiseFlow.)  
Klik her for at registrere dit afgangsprojekt