Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Ergoterapeut: Kom godt i gang

Ergoterapeut

Søg efter bøger, tidsskrifter og artikler

Søgeprocessens trin

Det er en overvejelse værd, før du søger. Ellers kan du nemt blive forført eller fare vild.

At fokusere betyder at stille skarpt og rette sin opmærksomhed mod et bestemt, afgrænset område. Konceptualiseringsmodellerne PICO, PICo og PEO kan hjælpe dig med at finde og holde fokus i din litteratursøgning.

Brug PICO til at formulere spørgsmål om effekten af en given intervention. Forskningsdesignet er kvantitativt og svaret undersøges og beregnes med tal.

Brug PICo til at formulere spørgsmål om et fænomen i en bestemt kontekst. Forskningsdesignet er kvalitativt og svaret indkredses med citater, tekst, billeder, tegninger mm.

Forskningsdesignet kan være såvel kvantitativt som kvalitativt.

Når du oversætter ord fra dansk til engelsk, er Google Translate et fint sted at starte. Nogle gange er det tilstrækkeligt, at identificere ord på engelsk.

Ofte har du brug for at kvalificere de engelske ord, du søger på, så de faktisk betyder det, du tror.

Databasernes ordbøger, også kaldet thesaurus, er geniale til at finde de korrekte faglige ord til dig. Ordbogen i Cinahl hedder Cinahl Subject Headings. Ordbogen i PubMed hedder MeSH. Ordbogen i Embase hedder Emtree. Ordbogen i APA PsycINFO hedder thesaurus. 

MeSH-ordbogen forklarer sundhedsfaglige begreber på engelsk og relaterer dem til andre lignende begreber. Her er MeSH fremhævet, da vi synes den er særligt omfattende og brugervenlig. 

IATE European Union Terminology. Få inspiration til synonymer på engelsk.

Du skal vælge en database. Måske har du en favorit som du bruger til alt? Overvej hvilken database, der sandsynligvis indeholder flest artikler om dit emne eller spørgsmål

Du skal vælge, hvordan du vil søge. Valget hænger sammen med formålet med din søgning.

Hvis du vil kortlægge et vidensområde eller undersøge om en intervention er bedre end en anden eller forstå hvordan patienter oplever en behandling, bør du gå systematisk til værks. Til det formål er metoden bloksøgning ideel. Læs mere om systematisk søgning og metoden bloksøgning i kapitel 4 og 5 her: 

QR code

Hvis du vil orientere dig bredt og er i gang med at undersøge huller i din viden som baggrund for et projekt eller en opgave er søgemetoderne browsing og kædesøgning anvendelige. Browsing starter ofte i Google med et par ord som beskriver dit emne og så er du i gang. Kædesøgning tager afsæt i et relevant dokument, det kan være en rapport eller artikel, og så undersøger du dette dokuments referencer, forfatter, keywords osv. 

Google Scholar, som er den "akademiske" version af Google, kan måske også hjælpe dig med at finde relevante søgeord, forskningsartikler og afhandlinger. Du kan søge på både engelsk og dansk. (Søgevejledning til Google Scholar)

Hvilke kendetegn skal de fundne tekster have, for at du vælger at bruge dem?

Skal den fx være publiceret i et videnskabeligt tidsskrift? Være på dansk? Eller helt ny?
Disse kendetegn kaldes også inklusionskriterier.

Start med at skimme de fundne teksters titler og evt. abstract for at finde ud af, om de er relevante. Er tekstens population den samme som din? Stemmer interventionen eller fænomenet overens med dit?

For systematiske søgninger anbefaler vi, at du viser, hvordan du har selekteret de endelige søgeresultater og valgt de endelige tekster med et PRISMA flow-diagram

From:  Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Hvad skal du bruge den fundne litteratur til og er den god til det formål?

Som studerende på ergoterapeut- og fysioterapeutstudiet leder du ofte efter forskningsartikler. Du kan genkende forskningsartikler på, at de er struktureret med IMRaD. IMRaD står for Introduction, Method, Results and Discussion. Er de afsnit tilstede, har du sandsynligvis fundet en forskningsartikel. Se også efter abstract, aim/objective i introduktionen, opsummeringen af resultaterne i starten af diskussionen og referencer.

Når du er blevet god til at genkende forskningsartikler blandt alle mulige andre slags tekster, kan du vurdere forskningsartiklernes kvalitet ved hjælp af nogle kritiske spørgsmål i tjeklister.

Vælg en tjekliste med samme forskningsdesign og metode, som den tekst, du vil vurdere.

Kort og godt om databaser fra undervisningen

Cinahl er en database med fokus på sygepleje og andre relaterede fagområder fx ergo- og fysioterapi.
Databasen indeholder tekster med både kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, fx:

 • forskningsartikler
 • faglige artikler
 • editorials (redaktørens forord)
 • bogkapitler
 • phd-afhandlinger
 • abstracts som beskriver tekster 
 • mv.

Du kan kvalificere dine søgeord i Cinahls ordbog/tesaurus; Cinahl Subject Headings.

Hvis du opretter dig som bruger, kan du gemme din søgehistorik og få opdateringer/alerts, når der kommer nye artikler om dit emne.

CINAHL

PubMed er en sundhedsvidenskabelig database indenfor fag som medicin, fysiologi, sygepleje, psykologi og folkesundhed. 

Databasen indeholder tekster med både kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, fx:

 • forskningsartikler
 • phd-afhandlinger
 • abstracts som beskriver tekster 
 • mv.

Du kan kvalificere dine søgeord i PubMeds ordbog/tesaurus; MeSH.

Hvis du opretter dig som bruger, kan du gemme en søgestreng og få opdateringer/alerts, når der kommer nye artikler om dit emne.

PubMed

Embase er en sundhedsvidenskabelig database indenfor fag som medicin, fysiologi, sygepleje, psykologi og folkesundhed. 

Databasen indeholder tekster med både kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, fx:

 • forskningsartikler
 • phd-afhandlinger
 • konferencebidrag (proceedings)
 • abstracts som beskriver tekster 
 • mv.

Du kan kvalificere dine søgeord i Embases ordbog/tesaurus; Emtree.

Hvis du opretter dig, som bruger, kan du gemme din søgehistorik og få opdateringer/alerts, når der kommer nye artikler om dit emne.

EMBASE

APA PsycINFO er en database med fokus på psykologi og psykiatri, også set i relation til sygepleje.  

Databasen indeholder tekster med både kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign, fx:

 • forskningsartikler
 • phd-afhandlinger
 • abstracts som beskriver tekster 
 • mv.

Du kan kvalificere dine søgeord i APA PsycINFOs ordbog/tesaurus; APA Thesaurus of Psychological Index Terms.

Hvis du opretter dig som bruger, kan du gemme din søgehistorik og få opdateringer/alerts, når der kommer nye artikler om dit emne.

APA PsycINFO

Andre databaser

Din Bibliotekar