Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Copyright: Hvis du vil vide mere - Links

Hvis du vil vide mere?

Copydan Tekst & Node med information om ophavsretsregler, copydan-aftaler og kopiering.
www.tekstognode.dk

Dansk Journalistforbunds side om ophavsret – set fra rettighedshavernes side.
https://journalistforbundet.dk/brug-af-andres-vaerker

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.
http://forskerportalen.dk/

Gramex - Fællesorganisation for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser. Gør krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser inden for det danske område, jfr. § 68 i Lov om ophavsret.
www.gramex.dk

Koda - Komponistrettigheder i Danmark er en forening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlag repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles i en offentlig sammenhæng - den såkaldte offentlige fremførelse - i Danmark, Grønland og Færøerne.
www.koda.dk

Kulturministeriets side om ophavsret. Giver vejledning om ophavsretslige spørgsmål indenfor en række områder
http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/

Lov om ophavsret.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1093

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne, der varetager akademikeres interesser i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsfrihed. 
https://ubva.dk/ 

Undervislovligt.dk henvender sig til undervisere ved danske uddannelsessteder. Her kan du finde information om juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for undervisningen.
https://undervislovligt.dk/da/