Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Copyright: Hvis du vil vide mere - Links

Links - hvis du vil vide mere

Copydan – Tekst og Node med information om ophavsretsregler, copydan aftaler og kopiering.
www.tekstognode.dk

Dansk Journalistforbunds side om ophavsret – set fra rettighedshavernes side.
https://journalistforbundet.dk/brug-af-andres-vaerker

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.
http://forskerportalen.dk/

Gramex - Fællesorganisation for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser. Gør krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser inden for det danske område, jfr. § 68 i Lov om ophavsret.
www.gramex.dk

Koda - Komponistrettigheder i Danmark er en forening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlag repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles i en offentlig sammenhæng - den såkaldte offentlige fremførelse - i Danmark, Grønland og Færøerne.
www.koda.dk

Kulturministeriets side om ophavsret. Giver vejledning om ophavsretslige spørgsmål indenfor en række områder
http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/

Lov om ophavsret.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1093

NCB - Nordisk Copyright Bureau - er et nordisk-baltisk selskab, der i samarbejde med tilsvarende copyrightselskaber verden over administrerer rettighederne til indspilning og kopiering af musik på cd, dvd, film, video, nettet m.v. for komponister, sangskrivere og musikforlag
http://www.ncb.dk/index.html

UBVA - Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et udvalg under Akademikernes Centralorganisation, der varetager akademikeres interesser i relation til immaterialret, dvs. ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret og varemærkeret. 
https://ubva.dk/

Undervislovligt.dk henvender sig til undervisere ved danske uddannelsessteder. Her kan du finde information om juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for undervisningen.
https://undervislovligt.dk/da/