Gå tilbage til hovedindhold.
UCL Biblioteket

Copyright: Kopiering og deling af bøger

Hvad er lovlig kopiering?

For at give dig en nem guide til kopieringsregler for studiebøger har vi udvalgt de regler fra ophavsretsloven, der dækker de situationer, vi forestiller os, du hyppigst kan komme i, når du studerer.

Kopiering af studiebøger - Hvad må jeg

Det helt basale

Du må gerne kopiere eller scanne dele af det materiale, som bruges på dit studium. Der er forskel på, hvad du må, når du scanner (digital kopi) eller fotokopierer (papir kopi).
 

Som privat person (herunder studerende) skal du være opmærksom på følgende regler:

 

Scanning af pensum og supplerende litteratur

 • Pensum og supplerende litteratur er litteratur din uddannelse opgiver på pensumlister, læselister eller i studieplaner i forbindelse med dit studie.

 • Du må scanne 20 % af et værk, dog maksimalt 30 sider af værket.

 • Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse. 

 • Du må altid skanne fire sider, selv om det overstiger 20 % af en bog.                                   

(Alle begrænsninger på indscanninger er eksklusiv kolofon, referenceliste og indholdsfortegnelse.)

Eksempel på fordeling af materialets samlede sideantal og antal sider der må kopieres

Scanning til personlige formål fx personlige interesser.

Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må scanne til personlige formål. Du må sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.

Du skal være opmærksom på, at der er materiale, som du aldrig må scanne. Sådom e-bøger og materiale, du finder gennem elektroniske tidsskriftlicenser som artikeldatabaserne.

Vi anbefaler, at du ved brug af artikler fra elektroniske tidsskrifter og databaser, som UCL har abonnement på, linker eller henviser til artiklen i stedet for at dele en digital kopi.

Ulovligt

Det må du ikke:

 • Dele dine digitale bøger eller indscannede bøger, med nogen hverken på mail eller FB etc.

 • Anskaffe dig gratis digitale bøger fx på Facebook, via Messenger, på USB, via Dropbox eller lign. medmindre forlaget/forfatteren udtrykkeligt har tilladt gratis deling af den digitale bog.

 

*fra https://osderelskerviden.dk/ & https://biblioteket.via.dk/ophavsret-i-via/studerende/

Må jeg kopiere en digital bog?Digital deling

Hvis du vil kopiere en digital bog til brug for dit studium, må du ifølge aftalen med Copydan kopiere 20% af et værk, dog maks. 30 sider for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Som studerende må du gerne dele en kopi af din digitale studiebog med dine medstuderende ved at uploade kopien til institutionens LMS-system (ItsLearning), da det er et sikkert lukket netværk, såfremt retningslinjerne i aftalen med Copydan overholdes – altså 20% af et værk, dog maks. 30 sider for studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Du må som udgangspunkt ALDRIG dele en hel digital studiebog med andre.

* https://osderelskerviden.dk/

Må jeg kopiere en trykt bog?

Du må fotokopiere en trykt bog, men kun til privat brug, dvs. til dig selv eller personer i din hustand. 

Hvis du derimod vælger at scanne en trykt bog, du har købt, gælder samme regler som for kopiering af digitale bøger.

Det er ikke tilladt at bruge kopibutikker til at lave kopier af lærebøger. Her må du kun kopiere andres værker, hvis de har givet dig tilladelse til det.

Må jeg kopiere indhold på hjemmesider?nej til kopiering

Indholdet på hjemmesider er også beskyttet af ophavsretten. Derfor må du ikke uden videre kopiere tekst, lyd eller billeder fra en hjemmeside.

Den slags kopiering må kun ske, hvis det er til privat brug inden for din husstand, eller hvis hjemmesidens indehaver udtrykkeligt har skrevet, at indholdet på siden må kopieres.

Typisk er det heller ikke lovligt at dele indhold fra online læringsværktøjer eller opslagsbøger, som du har købt licens til eller fået adgang til igennem dit studie.

Må jeg dele på ItsLearning og i undervisningen?

Ja, men følg 20/30 reglen som nævnt under "Hvad må jeg?"

Din uddannelsesinstitution har en aftale med Copydan, som bestemmer, hvor mange sider du må dele på uddannelsesinstitutionens intranet, samt hvor mange kopier og prints du må omdele i undervisningen. Du kan læse mere om Copydans kopiaftaler her: www.kopitilundervisning.dk/

Har du styr på reglerne for kopiering og deling af studiebøger?

’Bog’ betyder hele bøger, dvs. ikke uddrag/kapitler

 1. Du bliver tilbudt en trykt studiebog af en medstuderende:

 • Er det lovligt, at han/hun tilbyder dig bogen? JA

 • Er det lovligt for dig at tage imod bogen? JA

 

 1. Du bliver tilbudt at købe en trykt studiebog af en medstuderende:

 • Er det lovligt, at han/hun vil sælge dig bogen? JA

 • Er det lovligt for dig at købe bogen? JA

 

 1. En medstuderende kopierer hele sin trykte studiebog og tilbyder den til sin studiegruppe:

 • Er det lovligt, at den medstuderende kopierer og giver kopi af bogen væk til studiegruppen? NEJ

 • Er det lovligt, at studiegruppen tager imod bogen? NEJ

 

 1. Du har købt en trykt studiebog, som du gerne vil kopiere:

 • Er det lovligt at dele en kopi med din roomie? JA

 • Er det lovligt, at din roomie tager imod bogen? JA

 

 1. Du bliver tilbudt en hel digital studiebog af en medstuderende:

 • Er det lovligt, at han/hun tilbyder dig bogen? NEJ

 • Er det lovligt for dig at tage imod bogen? NEJ

 

 1. Du bliver tilbudt at købe en hel digital studiebog af en medstuderende:

 • Er det lovligt, at han/hun vil sælge dig bogen? NEJ

 • Er det lovligt for dig at købe bogen? NEJ

 

 1. En medstuderende gør en digital studiebog tilgængelig i en lukket gruppe på Facebook:

 • Er det lovligt at gøre bogen tilgængelig i lukket forum? NEJ  

 • Er det lovligt for dig at hente bogen? NEJ

 

 1. En medstuderende tilbyder dig en usb-nøgle med digitale studiebøger:

 • Er det lovligt at han/hun tilbyder dig en usb-nøgle med digitale studiebøger? NEJ

 • Er det lovligt for dig at tage imod usb-nøglen? NEJ

 

 1. En fra dit kollegie tilbyder dig en kopi af en digital studiebog:

 • Er det lovligt, at vedkommende fra kollegiet tilbyder dig den digitale studiebog?  NEJ

 • Er det lovligt for dig at tage imod bogen? NEJ

 

 1. Du ser på DBA, at en person sælger digitale studiebøger til netop dit studie:

 • Er det lovligt, at personen sælger digitale studiebøger på DBA? NEJ

 • Er det lovligt at købe digitale studiebøger på DBA? NEJ